Akçakaya Lab
Applied Ecology and Conservation Biology

Research

Publications

People

Opportunities

Contact

Links

HOMEIUCN Red List Categories and Criteria

Kelebek Kırmızı Kitabı

IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütleri

Prof. Dr. H. Reşit Akçakaya (özgeçmiş)

IUCN KIRMIZI LiSTE SINIFLARI 1. Küresel Sınıf ve Ölçütler

IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütleri*
Bu kurallar, küresel tükenme riskleri yüksek olan türleri sınıflandırmak için kolayca anlaşılabilecek bir sistem olarak tasarlanmıştır.

IUCN Red List Categories and Criteria
Yukarıdaki belgenin İngilizce orijinalidir.

Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria
IUCN ölçütlerinin kulanılması ile ilgili ayrıntılı rehber bilgilerin, örnek ve şekillerle verildiği bu kılavuzun incelenmesi önerilir (sürekli yenilenen bir belge olduğu için çevirisi yapılmamıştır).

Quantification of extinction risk: the background to IUCN's system for classifying species
Conservation Biology dergisinin Aralık 2008 sayısında yayımlanan bu makale, IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütlerinin yapı ve işleyişini, ve dayandığı teknik temelleri açıklar.

2. Bölgesel ve Ulusal Düzeyde Uygulama İlkeleri

IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütlerini Bölgesel ve Ulusal Düzeyde Uygulama İlkeleri (Özet)*
Türleri, belirli bir bölgedeki (örn. bir ülkedeki) tükenme risklerine göre sınıflandırmak üzere tasarlanmıştır. Bölgesel uygulamalardan önce yukarıdaki (küresel) belgeler dikkatle incelenmeli ve uygulama sırasında kaynak olarak kullanılmalıdır.

Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels
Yukarıdaki belgenin İngilizce orijinalidir.

3. Diğer belge ve bağlantılar

IUCN Red List of Threatened Species (IUCN Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi)
Global Amphibian Assessment (Amfibilerin Küresel Değerlendirilmesi)

Türkiye'deki Kelebeklerin Kırmızı Kitabı

Information Sources & Quality (IUCN Kırmızı Listesinde kullanılan küresel taksonomik liste ve kullanılan verilerle ilgili bilgiler)
Classification Schemes for Habitats, Threats & Conservation Actions (Habitat, tehditler, ve koruma önlemleri için IUCN Kırmızı Listesinde kullanılan standard sınıflamalar)

IUCN Species Survival Commission (Kırmızı Listelerden sorumlu IUCN komisyonu)

RAMAS Red List (IUCN tarafından da kullanılan kırmızı liste yazılımı)


*Çeviriler ile ilgili düzeltme ve önerileri lütfen Reşit Akçakaya'ya iletiniz.