Link: http://life.bio.sunysb.edu/morph/morphmet/geomorph.html

GeoMorph: morphometrics balícek v R pro sber a analýzu údaju založených na mezník geometrické morfometrických. Odkazy, informace o uživateli a tipy jsou k dispozici na Geomorph blogspot je také k dispozici na stránkách balícek CRAN.

Geomorph obsahuje rutiny pro všechny etapy geometrické morfometrických analýzy. To umožnuje císt, manipulovat a digitalizovat 2D a 3D orientacní údaje, generovat obrazce promenné prostrednictvím filosofové analýzy pro body, krivky a plochy, provádet statistické analýzy, variace tvaru a kovariance a poskytují grafické vyobrazení tvaru a vzoru obrazcu variace.

Vetšina funkcí je geomorph jsou urceny pro výzkumníky zájem o testování ekologické a evolucní hypotézy variace tvaru a
Kovariance. Metody jsou k dispozici:

Údaje
-ctení stávající mezník datové soubory do R (nts, tps, Morphologika formát)-digitalizace 3D památky z povrchu obrazu v rámci R-odhad chybejících památky na exempláre

Tvar
-Vrstvení vzorku pomocí GPA (pro památky a semilandmarks)

Analýzy
Návrhy – Anova/regrese
-integrace/modularita analýzy
-Analýza fenotypové trajektorie
-Hodnocení fylogenetických signálu pro data obrazce

Vizualizace
-scatterplots obrazcu
-tvar deformace ploch
-pozemky allometric trajektorie
-kreslení phylogenies v obrazci prostoru

V následujících mesících budeme pridávat další funkce zájmu pro evolucní biology.

Dean Adams, profesor
Katedra ekologie, evoluce a Organismální biologie Katedra statistiky Iowa State University Ames, Iowa 50011
www.Public.iastate.edu/ ~dcadams/

Translation by Barbora Lebedová.